Är du beredd?

Med vår hjälp blir er verksamhet säkrare och tryggare när en kris inträffar

I dagens mediesamhälle sprids ögonvittnesrapporter med blixtens hastighet och rapportering sker varje minut, dygnet runt. Det ställer oerhörda krav på organisationer och företag när en kris inträffar.

De måste, samtidigt som själva krisen hanteras, snabbt förmedla rätt information till en rad olika målgrupper – anhöriga, medarbetare, kunder, leverantörer, myndigheter – för att undvika ödesdigra konsekvenser. I en kris kan dina egna begränsningar och blockeringar förhindra en kreativ lösning.

Känslan av belägringstillstånd kan snabbt infinna sig om man väntar för länge med att informera eller går ut med "fel" budskap. Det gäller att 
snabbt kunna ge sin egen version och kunna förmedla den på ett tillförlitligt sätt. Du blir inte bedömd utifrån själva krisen utan hur du hanterar den. Exempel finns på företag som till och med stärkt sitt varumärke i samband med kriser.

Lösningen är att vara förberedd. För att kunna hantera en kris på rätt sätt krävs en handlingsplan. Denna måste vara tillgänglig, snabb och enkelt. Du måste ha de rätta verktygen och ha övat krishantering och kriskommunikation.

Hem

  • Vi kan erbjuda olika typer av utbildningar för din krisorganisation, både inom krishantering, kriskommunikation och medierelationer.
  • Övningar inom kriskommunikation och krishantering behöver anpassas efter din organisation. Vi har gedigen och mångårig erfarenhet av både stora och små krishanteringsövningar och övningar inom kriskommunikation.
  • Vi har tagit fram internetverktyg som gör övningarna effektivare och mer realistiska. Vi erbjuder också kvalificerade utvärderingsverktyg.