Om kriskommunikation.se

Vi som arbetar med kriskommunikation.se och erbjuder våra tjänster är:

Tillsammans har vi en gedigen kunskap om och erfarenhet av kriskommunikation, krishantering, utbildning och övning. Vi har arbetat ihop som team vid övningar, utbildningar och i produktion. De utbildningar, verktyg och övningar vi beskriver på sajten har vi själva utvecklat och är använda av och/eller genomförda för uppdragsgivare.

Hör av dig till oss om du vill ha referenser från utförda uppdrag, eller om du vill veta mer om hur vi arbetar.

Här nedan är en kort presentation av oss fyra, hör gärna av dig om du vill ha mer utförliga CV:n eller fylligare beskrivningar av våra uppdrag och kompetens. 

Lena Severin

Lena är utbildad journalist med över tio års erfarenhet som tv-reporter, redaktör och producent och femton års erfarenhet som kommunikatör, strateg och utbildare. Är sedan sju år verksam som kommunikationsstrateg och utbildare vid Rejäl kommunikation AB. Lena har bland annat konsultuppdrag som redaktionsansvarig vid krisinformation.se hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Har medverkat vid planering av, och som redaktionschef under mediemotspelen vid Krisberedskapsmyndighetens samverkansövningar SAMÖ-07, SAMÖ-08, MSB:s kärnkraftsövningar SAMÖ-KKÖ 2011, SAMÖ Fokus 2014, informationssäkerhetsövningen NISÖ 2012 samt internationella övningen Barents Rescue 2011. Lena utbildar i kriskommunikation, medierelationer och håller medieträning för både enskilda och grupper.

Stina Wessling

Stina är utbildad polis och informatör som arbetat i offentlig verksamhet i över 25 år. Arbetar sedan sju år som konsult inom kriskommunikation, medierelationer och kommunikationsplanering i eget företag. Stina har arbetat operativt med kommunikation vid många olika händelser och har erfarenhet av stabsarbete vid kriser från både Polisen, Krisberedskapsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon har anordnat utbildningar och seminarier inom området kriskommunikation, skrivit utbildningsmaterial och planerat och genomfört övningar för krishanterare och informatörer, däribland Krisberedskapsmyndighetens samverkansövningar SAMÖ-04, -07, -08, kärnkraftsövningarna SAMÖ-KKÖ 2011, SAMÖ Fokus 2014 samt Barents Rescue 2011. Stina har hållit medieträning och kommunikationsutbildningar för både informatörer, handläggare och ledningsgrupper.

Oscar Stenberg

Oscar är utvecklare, utbildad journalist och expert på krisinformation på nätet. Har i sju år arbetat som konsult med krisinformation efter en tid som tekniskt ansvarig vid uppförandet av krisinformation.se hos Krisberedskapsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han har genomfört en mängd krisövningar med både tekniskt- som redaktionellt ansvar, däribland SAMÖ -07, -08, SAMÖ-KKÖ 2011, SAMÖ Fokus 2014, Barents Rescue 2011 och NISÖ 2012. Utbildar i krisinformation på nätet. Ägare av firman Mycket Sthlm.

Samarbeten

Vi samarbetar med ett stort antal övningsvana skribenter, fotografer och filmare för att genomföra realistiska övningar i kriskommunikation. Vårt nätverk är stort och består av mycket kompetenta och erfarna journalister.