Övningar

Krishanteringen fungerade

25 000 sjöfjällsbor drabbade när dammen brast
Det fick inte hända: Sjöfjällsdammen brast och stora delar av kommunen hamnade under vatten. Hus spolades bort och 25 000 människor evakuerades. Men den nyligen framtagna krisplanen fungerade och samarbetet mellan kommun, polis, militär, sjukvård, kraftbolag och hjälporganisationer flöt friktionsfritt.
Alla fick rätt hjälp och rätt information i tid. 

Det finns flera skäl till varför ni ska öva krishantering och kriskommunikation:

  • Det är viktigt att utveckla olika former av samverkan mellan grupper, myndigheter och avdelningar.
  • Organisationen kan behöva öva samarbetet mellan ledning och kommunikationsstab och reda ut var olika beslut behöver fattas i praktiken. Till exempel om publicering på webbplatsen, hur man larmar inom ledning och pressjour eller hur man snabbt organiserar personal i växeln.
  • En övning är ett bra tillfälle att pröva befintliga krisplaner och kommunikationsplaner för att se om de håller måttet. Övningen kan ibland avslöja brister i organisationen eller i rutiner. En övning är ju ett tillfälle då det ska vara tillåtet att begå misstag, och alla sådana misstag leder till ökad kunskap.

Vi arrangerar övningar för större och mindre organisationer, du kan läsa mer om dem här till höger. Utvärdering av övningarna är viktigt, det är den som ger dig verktyg och argument för att arbeta vidare med att förbättra er. Därför tillhandahåller vi också verktyg och metod för att utvärdera övningen, både under och efter.