Krishantering och kriskommunikation

I den här typen större scenarioövningar medverkar vi med ett så kallat mediemotspel, vi agerar media för att på ett mycket verklighetsnära sätt träna medarbetare i all typ av mediehantering och kommunikation som kan komma att uppstå under en kris. Vi övar till exempel mediehantering i TV, radio och sociala medier.

Övningarna bygger på ett spelat scenario konstruerat av vår samarbetspartner Combitech. Vårt gemensamma arbete riktar in sig på att utveckla uppdragsgivarens krisorganisation, krisledning och kriskommunikation. Övningarna kan med fördel genomföras tillsammans med flera samarbetspartner och/eller organisationer för att få till en mer realistisk komplexitet, så som en reell kris ofta ser ut.

Utöver en större scenarioövning kan vi också bidra med uppföljande övningar och utbildningar i kriskommunikation. Då utgår vi bland annat från material och erfarenheter vi fått under scenarioövningen.