Övning i kriskommunikation

I ett enklare scenariospel övar vi organisationen i kriskommunikation. I övningen ingår bland annat en presskonferens med två eller flera medverkande journalister.

Målet med övningen är att organisationen under en tänkt kris ska planera, samordna och nå ut med information som gör att förtroendet för organisationen upprätthålls hos både medier och allmänhet.

I samarbete med våra uppdragsgivare konstrueras ett enklare krisscenario. Deltagarna får möjlighet att, med stöd från Rejäl Kommunikations utbildare, planera sina kommunikationsinsatser, genomföra intervjuer och hålla en presskonferens. Därefter diskuterar vi insatserna utifrån olika aspekter som till exempel val av strategier och budskap, källor, kanaler och tänkbara effekter av kommunikationen.

Exempel på upplägg

  • Start med lägesbeskrivning och planering av insatser. Genomgång av avsändare, budskap, målgrupp och kanaler som kan komma att bli aktuella för just din organisation.
  • Medborgarjournalistik och sociala medier
  • Medias agerande under en kris.
  • Genomförande av presskonferens med erfarna journalister. Direkt efter presskonferensen reagerar de genom att producera olika typer av nyhetsinslag och artiklar som presenteras på en specialdesignad kriswebb.
  • Enskilda intervjuer, beskrivning och samordning av budskap.
  • Utvärdering och diskussion.

Målgrupp för övningen är informatörer och kommunikatörer på alla nivåer i myndigheter och organsationer, samt verksamhetsansvariga chefer och medarbetare i exempelvis krisledningar.