Kriskommunikation

Kriskommunikation är inte enbart att kunna förmedla information till andra – det är också att ha förmåga att ta emot, samla in, strukturera och analysera information. Du behöver också kunna driva kommunikationsarbetet aktivt internt i organisationen.

Målet med utbildningen är att ge din organisation den kunskap och de redskap ni behöver för att både förebygga, förbereda er och hantera kommunikationen vid en eventuell kris. Vi går igenom hur du utifrån din organisations verksamhet upprättar handlingsplaner och checklistor som kan användas under en kris.

Allmänhetens och mediers behov av att få information är stort och vi går igenom hur din organisation ska få fram den på ett konsekvent, trovärdigt och hållbart sätt under och efter en akut kris.

Innehåll:

  • Planer – varför de behövs och hur de upprättas.
  • Medias agerande under pågående kris.
  • Kommunikation för olika målgrupper.
  • Stabil och uthållig organisation under kris.
  • Rollfördelning och samordning.
  • Medborgarjournalistik och sociala medier
  • Budskap, kanaler och talespersoner.

Målgrupp för utbildningen är informatörer och kommunikatörer på alla nivåer i myndigheter och organisationer.