Medierelationer

Kursen i medierelationer ger kunskap om hur medier arbetar och om de lagar som reglerar mediers arbete. Den ger också förståelse för hur din organisation kan arbeta i förhållande till medier och hur organisationen kan nå ut med sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter i olika medier.

Journalister arbetar olika beroende på vilken typ av medie de arbetar för. Genom att känna till skillnaderna blir det lättare att möta och bemöta medier. Lagar och regler som reglerar medias uppdrag är också viktiga att känna till, liksom vilka rättigheter och skyldigheter man har i mötet med en journalist.

Utbildningen i medierelationer kan anpassas för en större grupp medarbetare men kan också genomföras för ett fåtal personer, exempelvis en avdelning, styrelse eller en ledningsgrupp. Kursen i medierelationer kan även ges som halvdagskurs. Bra till exempel för större personalgrupper för att få en gemensam grundkunskap.

Innehåll heldagsutbildning:

 • Fördomar och förväntningar.
 • Massmediers roll.
 • Den enskilde journalistens roll.
 • Journalistik lagstiftning och etik.
 • Offentlighetsprincipen, vad är den egentligen?
 • Meddelarfrihet, vad är det?
 • Så arbetar en journalist.
 • Det redaktionella arbetet, nyhetsvärdering och urval.
 • Att skapa goda medierelationer.
 • Vara med eller tacka nej, hur tar vi beslutet?
 • Hur skapar jag goda medierelationer i vardagen?
 • ÖVNING: Om din organisation får mediers ögon på sig, hur och vad gör ni då? Deltagarna arbetar med redan förberedda scenarion. Övningen avslutas med en ledarledd diskussion.

Komplettera utbildningen med praktisk träning som vi erbjuder i kursen Medieträning.