Medieträning

Det här är en praktiskt inriktad utbildning där vi varvar olika övningar för att praktiskt träna inför mötet med journalister från olika typer av medier. Vi testar metoder för att få fram det egna budskapet och hur man gör ett bra framträdande. Fokus ligger på den personliga insatsen.

Utbildningen är ett andra steg i vår medierelationsutbildning, men du behöver inte ha gått steg ett. Kanske har din organisation redan arbetat med medierelationer på annat sätt än via Rejäl Kommunikation, då går det utmärkt att gå direkt på denna praktiska utbildning.

Innehåll:

  • Förberedelser, förutsättningar, möjligheter och begränsningar inför, under och efter intervjusituationer.
  • Intervjuteknik och frågor.
  • ”Vilken roll spelar jag i media?” Analys av tidigare inslag där deltagaren/organisationen medverkat.
  • Analys av andra nyhetsinslag.
  • Intervjuövningar för tv och radio.
  • Genomgång av inspelat material med personlig återkoppling.

Antal deltagare: max åtta.