Rådgivning och coaching

Inför ett särskilt tillfälle eller i ett mer generellt förberedande syfte kan en av våra kommunikationscoacher hjälpa och förbereda dig. Till exempel inför ett viktigt möte med pressen eller någon annan typ av kommunikativt framträdande som kräver grundlig förberedelse.

Våra coacher kan hjälpa till med allt från korrektur till talskrivning och med att formulera tydliga budskap.

Vi hittar de vinklar som vi tror att media kommer att fästa stor vikt vid. Väl förberedd kan du tydligare få fram ditt budskap. Coachingen går ut på att lära sig förstå sin roll i krishanteringen, att se vad som förväntas av en specifik person och hans eller hennes medverkan.

Vi hjälper dig att förstå sammanhanget, mediernas dramaturgi och urval av intervjupersoner. Vi kan även vara behjälpliga med att förtydliga dina målgruppers behov – som alltså inte alltid är desamma som journalistens.

Coaching är ett bra sätt att igenom kunskap våga vara offensiv istället för passiv.