Skapa och arbeta med webb under kris

Vi utbildar er i hur ni bäst skapar en kriswebbplats och arbetar med webben under en kris. I detta ryms allt från organisationens och målgruppernas behov, att kommunicera under en kris och att snabbt kunna anpassa sin webb för en kris. Det handlar om strategier, planering och kommunikation men också om att gå igenom och utveckla de rent tekniska och organisatoriska möjligheterna som behövs för att lösa det.

Vi tittar på och besvarar dessa frågeställningar:

  • Varför skapa en kriswebbplats?
  • Hur ser en bra kriswebbplats ut?
  • Vilken information bör en kriswebbplats innehålla?
  • När behövs en kriswebbplats?

Under utbildningen går vi igenom och planerar hur dessa praktiska steg kan genomföras:

  • Planera och förbered en bra plats för er kriswebb på er ordinarie webbplats
  • Skapa ett antal mallar för troliga/vanliga och ovsnliga krishändelser
  • Förbered innehåll för återkommande/troliga skeenden
  • Proritera olika innehåll på rätt sätt
  • Skapa rutiner för vem som sköter vad när krisen väl är framme
  • Se till att den tekniska prestandan är tillräcklig innan krisen.