Övningswebbplats

Övningswebben är den plats där de övade och övningsledningen kommunicerar och agerar inför och under övningen.

Övningswebben kan vara stor och komplex med många funktioner, eller liten och enkel. Vi kan till exemplet koppla till olika funktioner som utvärderingsverktyg, kontaktinformation och olika kanaler för nyheter. Allt beroende på övningens syfte, storlek, antal deltagare och andra behov.

Systemet och dess tillhörande funktioner är helt webbaserade och är därför krypterade och använder endast säkra anslutningar vid användning.