Bemanning av redaktioner

Vi arbetar med ett stort antal erfarna journalister, informatörer, fotografer och redaktörer. Vi kan med kort varsel sätta ihop reportageteam som kan medverka vid en övning eller utbildning. Vi kan bemanna medier som TV, radio, webb, sociala medier och tryckta medier som dags- och kvällspress, magasin och andra typer av papperstidningar. Alla våra medarbetare har själva god egen erfarenhet av krisbevakning, och många är också duktiga föreläsare inom sina respektive kommunikationsområden.

Vid sidan av våra journalistiska medarbetare har vi också ett tekniskt team av bland annat webbutvecklare, filmare och fotografer som under övningen och/eller utbildningen kan hjälpa oss att tillsammans med representanter för våra kunder få scenarios och utbildningar att komma så nära verkliga förutsättningar som möjligt.

Mediemotspel

Hur mediemotspelet för just er övning eller utbildning ska se ut avgör vi tillsammans inför kursupplägget. Finns det hos företagsledning eller annan övergripande avdelning specifika önskemål på vissa frågeställningar eller scenarios som ska ingå i övningen så kan vi genom att i förväg bygga ett tydligt mediemotspel se till att just detta inträffar, i precis rätt tid.