Sociala medier

Sociala medier är bra för att kunna identifiera risker och åtgärda misstag, men många organisationer och företag känner sig obekväma. Man vet inte riktigt hur man ska handskas med alla skriverier på bloggarna. Hur ska man hantera det? Om du har en strategi kan du bättre bemöta krisen och i bästa fall kanske helt undvika den. 

Via vår övningswebb kan ett oändligt antal bloggar skapas för användning i mindre eller större övningar. Det går också att aktivera och använda ett internt låtsas-Facebook samt ett låtsas-Twitter för användning under övning.