Utvärdering

Under en krisövning uppstår en mängd problem och frågeställningar som de medverkande snabbt har att ta ställning till och agera utifrån. Att lösa uppgiften blir det viktiga där och då, men efteråt stannar allt som oftast en stor mängd frågor kvar. Vad hände, varför gjorde vi som vi gjorde och vad resulterade det i? Vad kunde vi ha gjort bättre?

Genom att i lugn och ro gå igenom och svara på den här typen av frågor förankras kunskaperna och minnet av övningen/utbildningen hos deltagarna.

En krisövning, stor eller liten, är sällan till nytta för företaget eller organisationen om den inte utvärderas efteråt. Våra övningar innehåller alltid en utvärderingsdel med analys och slutsatser. Utvärderingen blir i sig en bra grund inför kommande övningar, den är utmärkt att använda för återkoppling och uppfräschning av redan övade och inlärda kunskaper.